Betonmortel

Wat is betonmortel?

Beton bestaat uit zand, grind, water en bindmiddelen zoals cement, eventueel aangevuld met hulp- en/of vulstoffen.

Cement is het actieve bestanddeel van een betonmengsel. Het bindt de granulaten omdat het samen met water de diverse granulaten doet samenkitten tot beton. Het bindmiddel is hydraulisch, omdat het reageert in de aanwezigheid van water en hierdoor verhardt, zowel aan de lucht als onder water.

In functie van de toepassing en de te behalen druksterkte kan men het cementgehalte en soort per m³ wijzigen. Het transport en verwerken van het beton is, gezien de hydraulische eigenschappen van cement, tijd- en temperatuurgevoelig. Om deze eigenschappen aan te passen, kan er gebruik gemaakt worden van hulpstoffen. Het soortelijk gewicht van beton, in functie van de gevraagde samenstelling, bedraagt van 2200 Kg/m³ tot 2450 Kg/m³.