Kwaliteit en verwerking betonproducten


Beton van Mermans voldoet aan de kwaliteitseisen conform NEN-EN 206 en NEN 8005. Het beton wordt geleverd volgens diverse sterkte-, milieu- en consistentieklassen. Volgens onderstaande tabel wordt inzichtelijk hoe deze prestatieklassen worden toegepast.

Verwerking

Zodra de eisen zijn gesteld waar de betonconstructie aan moet voldoen, is het van belang om te bepalen hoe de mortel verwerkt en nabehandeld moet worden. Door hier op de juiste manier zorgvuldig aandacht aan te besteden wordt een sterke en duurzame constructie gecreĆ«erd.

De verwerkbaarheid wordt bepaald in overleg tussen de uitvoerder van  het stort en onze betontechnoloog. De verwerkbaarheid wordt uitgedrukt als consistentieklasse en is gericht op het transport en het verdichten van de betonmortel, de vorm van de constructie en de hoeveelheid wapening in de constructie.

Ondersteuning

Wij beschikken over een uitgebreide kennis van grond-, hulp- en vulstoffen. Daardoor kunnen we ondersteuning bieden voor elk bouwwerk, maar ook bij een bijzondere toepassingen of specifieke bouwwijzen. Denk hierbij aan gewenste sterkte, snelle verharding, hoge vloeibaarheid of andere eisen voor de betonmortel.

Nabehandelen

Omdat er water in betonmortel zit, is het belangrijk vers gestort beton in de beginfase te beschermen tegen uitdroging. Dit kan door het oppervlak vochtig te houden en af te dekken met folie, of bij lage temperaturen te isoleren tegen koude. Het nabehandelen heeft als doel te voorkomen dat het water aan het oppervlak te vroeg verdampt. Als dit wel gebeurt, kan de kwaliteit van constructie sterk verminderen.

Een ander belangrijk onderdeel van nabehandelen is het beperken van de krimpspanningen in het oppervlak. Hierdoor worden plastische krimpscheuren voorkomen. Door het beton te isoleren, worden grote temperatuurverschillen in het oppervlak weggenomen en daardoor de kans op krimpscheuren voorkomen.