Onze giekpomp

Met de giekpomp kunnen grote afstanden worden overbrugdWanneer betonmortel op de bouwplaats arriveert, moet er vaak nog een bepaalde afstand worden overbrugd voor het in de bekisting terechtkomt. Dat gebeurt met behulp van een giekpomp, waarbij de giek (arm) van de pomp gebruikt wordt om deze afstanden te overbruggen. Als er over grotere horizontale afstanden gepompt moet worden, is het vaak noodzakelijk om met pompleidingen te werken. In tegenstelling tot de mixerpomp kan een giekpomp zelf geen betonmortel meenemen en moet er altijd een betonmixer de mortel lossen in de pompbak van de giekpomp.

Wij adviseren u graag bij de keuze van de pomp die u nodig heeft voor uw project.

Voordelen van de giekpomp

In tegenstelling tot de mixerpomp kan een giekpomp zelf geen betonmortel meenemen en moet er altijd een betonmixer de mortel lossen in de pompbak van de pomp. Het voordeel van een giekpomp is dat deze over grotere afstanden en met meer capaciteit kan pompen dan een mixerpomp. Afhankelijk van de omstandigheden kan men gebruik maken van giekpompen met verschillende capaciteit en reikwijdtes. Een giekpomp vraagt extra zorg in de opstelruimte en de draagkracht van de ondergrond. Daarnaast dient er rekening  mee gehouden te worden dat er een betonmixer achterwaarts aan de giekpomp moet staan. Als er enkel over horizontale afstand gepompt moet worden (> 100 m), kunnen we tevens ook met pompleidingen werken.

Mermans Beton adviseert u graag in het type pomp en zijn mogelijkheden.