ONS LABO VOOR KWALITEITSBEOORDELING 


Kwaliteit  in het bouwproces is zeer belangrijk en de eisen aan betonmortel zijn streng. Door ons in een vroeg stadium te betrekken bij keuzes van de betonmortelsamenstellingen zijn we in staat om samen met u de juiste samenstelling te kiezen. Hierbij stemmen we eigenschappen als druksterkte en duurzaamheid af op de gewenste verwerkbaarheid.

Modern ingericht laboratorium

Wij beschikken over een modern laboratorium waar we door middel van interne en externe controles de kwaliteit van ons product steeds verbeteren.

In ons laboratorium doen wij onder andere onderzoek naar:

  • Mechanische eigenschappen van beton als druksterkte
  • Duurzaamheideigenschappen van het beton
  • Plastische eigenschappen van de mortel (verwerkbaarheid)
  • Vloeistofdichtheid van het beton
  • Productontwikkeling

Meten

Daarnaast is ons laboratorium uitgerust met middelen om sterkteontwikkeling in het werk te meten. Dit doen wij met hulp van een rijpheidcomputer. Deze computer volgt de sterkteontwikkeling op de voet om zo tot een gedegen advies te komen op het gebied van ontkisten of het aansturen van temperatuurbeheersing van de constructie.