Klimaatbeleid


Mermans Beton erkent de noodzaak om klimaatverandering aan te pakken en streeft daarbij naar een duurzame en verantwoorde bedrijfsvoering. 

1. Meting en Monitoring van broeikasgasemissies:
Als onderdeel van onze inzet om de impact van onze activiteiten op het klimaat te verminderen, zullen we de uitstoot van broeikasgassen (GHG) systematisch meten en monitoren. Dit omvat onder meer de uitstoot die voortvloeit uit onze productieprocessen, energieverbruik en logistieke operaties.

2. Rapportage van broeikasgasemissies:
Transparantie ligt aan de basis van ons klimaatbeleid. Daarom zal Mermans Beton nauwgezet rapporteren over de uitstoot van broeikasgassen. We verbinden ons ertoe om jaarlijks een GHG-emissierapport te publiceren waarin we de resultaten van onze meting en monitoring delen.

3. Reductie van broeikasgasemissies:
Wij stellen onszelf tot doel om onze GHG-uitstoot aanzienlijk te verminderen. Wij zullen praktische en meetbare doelstellingen vaststellen om de uitstoot van broeikasgassen te reduceren, en ons hiervoor te laten begeleiden door professionals. Deze doelstellingen zullen een integraal onderdeel vormen van onze bedrijfsstrategie. Wij sluiten ons aan bij de doelstellingen gesteld door Febelcem in de ‘Roadmap Cement & Beton 2050’

4. Toewijding aan duurzaamheid:
Naast het verminderen van onze eigen GHG-uitstoot, willen we ook onze klanten helpen om duurzamere keuzes te maken. Dit zullen we realiseren door het aanbieden van milieuvriendelijke betonoplossingen en door het delen van onze kennis over de meest duurzame betonpraktijken.

5. Continu verbeteren en leren:
Het klimaatbeleid van Mermans Beton is erop gericht om continu te verbeteren en te leren. We zullen zorgen voor een regelmatige evaluatie van ons beleid en waar nodig aanpassingen doorvoeren.

Wij zijn overtuigd dat met deze proactieve aanpak, Mermans Beton haar steentje kan bijdragen tot de strijd tegen klimaatverandering. We zullen ook blijven zoeken naar nieuwe manieren om onze impact op het milieu te verminderen en om de integriteit van onze planeet voor toekomstige generaties te behouden.