Certificeringen


Wij beschikken zowel over het BENOR- als het KOMO-keurmerk en een uitgebreide knowhow inzake beton. We leveren een zeer kwalitatief hoogwaardig beton, dat voldoet aan de hoge eisen van zowel het BENOR- als het KOMO-keurmerk en alsook aan het bouwstoffenbesluit zodat we zowel in België als in Nederland beton kunnen leveren. Dit kan alleen maar doordat de kwaliteit in ons labo er in ons labo voortdurend en nauwlettend gemonitord wordt, waardoor we een hoge constante kwaliteit kunnen garanderen. Mermans Beton is aangesloten bij FEDBETON. De leden van deze Federatie engageren zich om kwalitatief hoogwaardige en gecertificeerde producten te leveren.

Onze productcertificaten vindt u op de pagina downloads. 

BENOR-label (België)

Voor al uw openbare en privéprojecten is het BENOR-label al 50 jaar uw belangrijkste kwaliteitsgarantie voor de gebruikte bouwmaterialen. Uw bouwproject verdient een integraal kwaliteitsbeheer, van grondstof tot afgewerkt product. 

De BENOR-certificatie van stortklaar beton bestaat sinds het begin van de jaren ‘70. De machtiging tot gebruik van het merk werd toegekend op basis van de specificaties van de norm NBN 690 en van het Bijzonder Reglement voor gebruik en controle van het BENOR-merk, opgesteld door de FSBP en SECO.

Het BENOR-label toont aan dat een product of een dienst beantwoordt aan een technisch kwaliteitsreferentiekader dat goedgekeurd werd door alle partijen die betrokken zijn bij het op de markt brengen ervan. Eenmaal goedgekeurd, wordt dit referentiekader opgenomen in een normatief document, genaamd ‘Prescriptions Techniques – Technische Voorschriften (PTV)’.

Het BENOR-label dekt systematisch alle relevante kenmerken van het product of van de dienst, met het oog op de toepassing en de concrete gebruikmaking ervan door de gebruiker, ongeacht het gaat om een publieke of een privépersoon. De vermelde prestaties voldoen zo aan de kwaliteitsverwachtingen van de betrokken sector en alsook de klanten ervan.

Het BENOR-label wordt beheerd door een onafhankelijke vzw, de vereniging voor het beheer van het BENOR-label. Deze bestaat uit alle stakeholders betrokken bij de producten en de diensten die onder het label vallen, of het nu gaat om publieke of privégebruikers, fabrikanten of dienstverleners. Ze omvat ook de sectorale instellingen verantwoordelijk voor het dagelijks beheer en het certificatieproces van het label.

KOMO-keurmerk (Nederland)

De productie van betonmortel is een gewaarborgd proces dat onder KOMO-certificering plaatsvindt. Dit certificaat is een verklaring dat een product of proces voldoet aan de in dat certificaat vastgelegde specificaties. Voor zowel producenten als afnemers kan certificatie kostenbesparend werken.

KIWA-certificering (Nederland)

Een onafhankelijke en deskundige certificatie-instelling (KIWA) ccontroleert op basis van vaste richtlijnen en normen de grondstoffen en bouwmaterialen en levert de certificaten af. Certificatie-instellingen worden erkend door de Raad voor Accreditatie.

Vele grondstoffen en bouwmaterialen worden in Nederland geleverd onder dit KOMO-productcertificaat. Dit geeft extra zekerheid; er is dan immers sprake van een controle van de producent door een onafhankelijke certificerende instelling. In dit geval kan de afnamecontrole in het algemeen worden beperkt tot afleverdocumenten, soms aangevuld met een visuele controle.