Schuimbeton

Licht en zeer vloeibaar

Schuimbeton is een cementgebonden materiaal met een lage volumieke massa. Het gewicht van schuimbeton kan variëren van ongeveer 600 kg tot 1600 kg per m³. Schuimbeton is zeer vloeibaar. Het wordt in tegenstelling tot normaal beton niet vervaardigd met grind en bestaat voornamelijk uit cement, water, hulpstof en schuim, eventueel aangevuld met fijn zand of een ander licht toeslagmateriaal.

Deze betonsoort kan niet met de bekende betonpompen in het werk gebracht worden. Er zijn speciale  vrachtwagens voor ingericht, zodat het schuimbeton in het werk verpompt kan worden. In tegenstelling tot het normale beton mag schuimbeton niet verdicht worden.

Nabehandeling

Voor het nabehandelen gelden dezelfde regels als normaal beton en moet dit dus ook beschermd worden tegen uitdrogen of bevriezen. 

Toepassingen

Schuimbeton wordt voor vele toepassingen gebruikt, zowel in de woning- en utiliteitsbouw als in weg- en waterbouw. Denk hierbij aan fundering- en vloerconstructies of weg-, terrein- en kadeconstructies.