Licht beton

Zeer geschikt voor renovaties, funderingen en weg- en waterbouw

Betonmortel met een volumieke massa < 2.000 kg per m³ wordt licht beton genoemd. Normaal gesproken wordt een hard en grof toeslagmateriaal zoals grind gebruikt in de samenstelling van beton. Bij licht beton wordt dit toeslagmateriaal vervangen door een materiaal met een lagere volumieke massa.

Het verlagen van de volumieke massa zorgt voor belangrijke wijzigingen in de eigenschappen van het beton. Deze wijzigingen richten zich met name op sterkte, isolerend vermogen en duurzaamheid. Daarnaast kan het verlagen van de volumieke massa invloed hebben op de verwerking van betonmortel.

Licht beton kan grofweg worden ingedeeld in drie groepen met eigen kenmerken:

  • Licht beton met een volumieke massa van 600 kg per m3 tot 1.000 kg per m3
  • Licht beton met een volumieke massa van 1.000 kg per m3 tot 1.500 kg per m3
  • Licht beton met een volumieke massa van 1.500 kg per m3  tot 2.000 kg per m3

Toepassingen

Deze betonsoort is uitstekend te gebruiken voor renovaties in bestaande constructies, maar ook in funderingen of specifieke weg- en waterbouwconstructies.