Ecoduct Kempengrens verbindt Vlaanderen en Nederland voor dieren

Het ecoduct Kempengrens, een gezamenlijk initiatief van de Vlaamse en Nederlandse overheid, is een indrukwekkend bouwwerk.

In het najaar van 2014 werd het ecoduct Kempengrens voltooid. Deze natuurbrug overspant de snelweg E34-A67 (Antwerpen – Eindhoven) ter hoogte van de grens België – Nederland, in Postel (Mol).

Het ecoduct heeft een breedte van 70 meter en een lengte van 60 meter. De dekdikte bedraagt globaal 1100 millimeter. Het ecoduct wordt gekarakteriseerd door de twee ‘halve maan-achtige’ landhoofden. Hierdoor verdiende de detaillering van de spankoppen extra aandacht, hetgeen in goede samenwerking met de hoofdaannemer door Tensa BV perfect werd uitgewerkt.

Mermans Beton heeft het beton geleverd voor dit ecoduct. In totaal wordt er 13.600 m³ beton gestort, verdeeld over 6 fasen.

Project informatie


Opdrachtgever: Franki Construct

Realisatie: 2014