Grondstoffen

Stortklaar beton bestaat voornamelijk uit zand, grind en cement.

Zand & Grind

Deze agregraten dienen van de hoogste kwaliteit te zijn, en dit wordt dagelijks gecontroleerd in ons labo. Al onze grondstoffen zijn Benor en Komo gekeurd, en voldoen tevens aan het bouwstoffenbesluit.

Betonzand is zand met een korrelverdeling van 0 tot 4 mm, en wordt speciaal uitgezocht. 
Grind heeft een korrelgrote van 4 tot ca 30 mm en fijne grind gaat van 4 tot ca 15 mm.
Dit alles om een kwalitatief hoogstaande beton te leveren.

Cement

Cement: een bindmiddel voor granulaten, grof of fijn. Het is het actieve bestanddeel van een betonmengsel. Het bindt de granulaten omdat het samen met water de diverse granulaten doet samenkitten tot beton. Het bindmiddel is hydraulisch omdat het reageert in de aanwezigheid van water en hierdoor verhardt, zowel aan de lucht als onder water.

Onze firma werkt uitsluitend met kwalitatieve cement. Er worden diverse soorten van cement gebruikt. De keuze van het soort cement is afhankelijk van de eigenschappen die de beton moet bezitten.

Sterkteklasse

De klasse 32,5 is aangewezen voor toepassingen waar geen hoge aanvangssterkte en geen snelle ontkisting vereist zijn. Bij koud weder is het gebruik van een cement van de klasse 42,5 aangewezen. Het gebruik van een cement van de sterkteklasse 42,5 is aangewezen in geval de vereiste druksterkte op 28 dagen de 30 N/mm2 moet overschrijden (d.w.z. hoger dan de klasse C25/30 volgens NBN B 15-001). De klasse 52,5 ontwikkelt een hoge aanvangssterkte wat een hoog productieritme voor geprefabriceerde elementen mogelijk maakt.

Certificaat

De cement is conform aan de Europese regelgeving EN 197 en dragen het certificaat en de vrijwillige Benormarkering.