Beton

Beton: een mengsel van zand, grint, cement, water, hulpstoffen en toevoegsels. In functie van de toepassing en de te behalen druksterkte kan men het cementgehalte en soort per m3 wijzigen. Het transport en verwerken van het beton is, gezien de hydraulische eigenschappen van cement, tijd- en temperatuurgevoelig. Om deze eigenschappen aan te passen kan er gebruik gemaakt worden van hulpstoffen. Het soortelijk gewicht van beton, in functie van de gevraagde samenstelling, bedraagt van 2200 Kg/m3 tot 2450 Kg/m3.

Welke kenmerken bezit beton? Dit is afhankelijk van het keurmerk. (Klik op figuur om naar het juiste keurmerk te gaan)

Belgie

Nederland

Benor kenmerken (Naar Top)

Om een Benor beton met gespecificeerde eigenschappen te omschrijven zijn volgende basisgegevens nodig:

Kenmerken (Voorbeeld)

1 Sterkteklasse C 25/30
2 Omgevingsklasse EE2 gewapend beton
3 Consistentieklasse (vloeibaarheid) S3
4 Maximale korrelmaat van de granulaten (in mm) 32
5 Aanvullende gegevens (type cement, enz...) CEM III/A 42.5 NLA

C25/30 EE2 S3 4/32 Aanvullende gegevens

 

Sterkteklasse

C12/15
C16/20
Ongewapende funderingen voor lichte constructies.
C20/25 Licht gewapende funderingen.
C25/30 Gewapend beton voor kelders, silo's, reservoirs.
Gewapend beton voor dragende structuren.
C30/37 Beton voor parkings, industriele vloeren, opslagruimtes.
C35/45 Beton voor wegenbouw, industriele vloeren
C40/50 Beton voor wegenbouw, industriele vloeren
C50/60 Beton voor wegenbouw, industriele vloeren

Naar benor

 

Omgevingsklasse

Omgevingsklasse

Omgeving

Gewapend/Ongewapend

Max W/C factor

Min Kg C/m2

E0 Niet agressieve omgeving OB 1.00 nvt
EI Binnenomgeving GB 0.65 260
EE1 Buitenomgeving / Geen vorst GB 0.60 280
EE2 Vorst geen contact met regen GB 0.55 300
EE3 Vorst contact met regen GB 0.50 320
EE4 Vorst en dooizouten GB 0.45 340
EA1 Zwak agressieve omgeving GB 0.55 300
EA2 Matig agressieve omgeving GB 0.50 320
EA3 Sterk agressieve omgeving GB 0.45 340

Betontype

Ongewapend beton
Gewapend beton
Voorgespannen beton
Naar benor

 

Consistentieklasse (vloeibaarheid)

Klasse

Toepassingen

C1 Verdichtingsmaat

1.20 - 1.49

AARDVOCHTIG Beton voor sterk getrilde producten die onmiddelijk of na verloop van tijd worden ontkist. Ter plaatse gestort massabeton
S2 50 - 90 mm

Zetmaat

HALF PLASTISCH Stijvere beton voor helling of trappen.
S3 100 - 150 mm

Zetmaat

PLASTISCH Beton voor normaal getrilde elementen voor gewone bouwwerken
F4 490 - 550 mm

Schudmaat

ZEER PLASTISCH Beton voor dunne elementen en/of met een dichte wapening, dat moeilijk correct te trillen is

Naar benor

 

Korrelmaat

Maximum afmeting van het granulaat. Er wordt gekozen uit de volgende reeks afmetingen in functie van de bewapening en afmetingen van het element of type betonpomp.

4/16 - 4/32 (in mm)

Naar benor

 

Aanvullende gegevens

Aanvullende gegevens die betrekking hebben op de samenstelling: verse beton, verwerking, verharding enz...

Naar benor

Komo kenmerken (Naar Top)

Om een Komo beton met gespecificeerde eigenschappen te omschrijven zijn volgende basisgegevens nodig:

Kenmerken

1 Sterkteklassen
2 Milieuklassen NEN-EN 206-1
3 Consistentiegebieden

 

Sterkteklassen

C12/15
C20/25
C28/35
C35/45

Naar Komo

 

Milieuklassen NEN-EN 206-1

Aantastingmechanisme Klasse Omgeving
Geen aantasting X0 (Geen risico op corrosie aantasting) X0 Voor beton zonder wapening of ingesloten metalen
Aantasting wapening XC (Corrosie ingeleid door carbonatie) XC1 droog of blijvend nat
XC2 nat, zelden droog
XC3 matige vochtigheid
XC4 wisselend nat en droog
XD (Corrosie ingeleid door chloriden anders dan afkomstig uit zeewater) XD1 matige vochtigheid
XD2 nat, zelden droog
XD3 wisselend nat en droog
XS (Corrosie ingeleid door chloriden uit zeewater) XS1 blootgesteld aan zouten uit de lucht
XS2 blijvend onder zeewater
XS3 getijde-,spat- en stuifzone
Aantasting beton XF (Aantasting door vorst/dooi-wisselingen met of zonder dooizouten) XF1 niet-volledig verzadigd met water, zonder dooizouten
XF2 niet-volledig verzadigd met water, met dooizouten
XF3 verzadigd met water, zonder dooizouten
XF4 verzadigd met water, met dooizouten of zeewater
XA (Chemische aantasting) XA1 zwak agressief chemisch milieu
XA2 matig agressief chemisch milieu
XA3 sterk agressief chemisch milieu

Naar Komo

 

Consistensiegebieden

Consistensiegebied Verwerkbaarheid C=Verdichtingsmaat, S=Zetmaat, F=Schudmaat
C0 Droog C>= 1.46
C1 Aardvochtig C= 1.45 - 1.26
S2 Half plastisch S= 50 - 90
S3 Plastisch S= 100 - 150
F4 Zeer Plastisch F= 490 - 550
F5 Vloeibaar F= 560 - 620

Naar Komo